top of page

Titel:

The saber-toothed cat of the North sea

Schriftsteller:

Mol, Dick

ISBN:

9789078707042

Ort:

prive collectie

als privat unter:

anne kool

Beschreibung:

Jahr:

Typ:

alne

Sprache:

2008

Engels

De auteurs bespreken de Noordzeebodem als een rijke bron van fossiele zoogdierresten uit het Pleistoceen (ijstijd). Daarnaast geven ze een zeer nauwkeurig verslag van de onderfamilie van de sabeltandkatten en een fascinerende discussie over hun evolutie in verschillende habitats, waaronder het ooit droge Noordzeelandschap. Ze gaan ook dieper in op de jachttechnieken van de sabeltand en richten zich op prooien zoals wolharige mammoeten, wolharige neushoorns en steppenbizons.

Schlüsselwörter:

mammoet noordzee neushoorn sabeltand

The saber-toothed cat of the North sea

Wenn Sie dieses Buch ausleihen möchten (nur für WFW-Mitglieder), senden Sie bitte eine Nachricht an:

Ich möchte ausleihen....

bottom of page