Clubavonden

Ons Programma

Werkgroep Fossielen regio Wageningen

 • Zaterdag 20-1-2018: Algemene leden vergadering (start 10.30 uur) , met aansluitend verloting en lezing "Verschuiving continenten" door Jo van Soest
   

 • Vrijdag 2-2-2018: Lezing Nico Taverne: Zuid-Oost Engeland.
   

 • Vrijdag 2-3-2018: Lezing Tom Koops: Zwerfsteenfossielen van Noord-Nederland.
   

 • Vrijdag 10-3-2018: PaleoTime-NL Fossielenbeurs Ede.
   

 • Vrijdag 6-4-2018: Lezing Sander van der Deure, Expeditie Triceratops
   

 • Alvast noteren: De bijeenkomsten van najaar 2018 zijn vrijdagavonden 7 Sep, 5 Okt, 2 Nov en 14 Dec.

Bijeenkomsten zijn meestal op de eerste vrijdag van de maanden september tot en met juni en vinden plaats in 'Ons Huis', Harnjesweg 84 te Wageningen. De avonden duren van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Excursies

 

De NGV afdeling Werkgroep Fossielen regio Wageningen (hierna WFW genoemd) organiseert voor haar leden excursies. Dat kunnen eendaagse of meerdaagse excursies zijn in binnen en buitenland. De deelnemer is zich er van bewust dat WFW alleen zorgt voor de lokale termijnafstemmingen. De deelname aan excursies gebeurt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico. De vereniging WFW kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden tot vergoeding van schade verband houdend met deelname aan excursies. De deelnemer verklaart bij inschrijving aan excursies kennis genomen te hebben van het Algemene Excursie Reglement van de vereniging WFW en voorwaarden voor deelname aan de excursie.

Ons adres:

E-mail: info@werkgroepfossielenwageningen.nl

 • Zaterdag 31 maart:
  De Maasvlakte.

 • Weekend van 7 en 8 april 2018:
  Zee-egels zoeken Franse krijtkust bij Ault.

 • 24 t/m 28 april 2018:
  Meerdaagse excursie naar Zuid-Oost Engeland.

 • Zaterdag 26 mei 2018:
  Steenstort Staatsmijnen Emma en Hendrik te Brunssum. Opgeven via de Leden Toegang.

 • Zaterdag 7 juli 2018:
  Steenstort mijn Laura te Eygelshoven. Opgeven via de Leden Toegang.

 • Nieuwe excursies worden via de mail en deze website aangekondigd. Houdt u deze pagina in de gaten!

Home
Ons Programma
Excursies
Fossielen in Beeld
Leden Toegang
Links
Div. Activiteiten
Fossielen Beurs
Lid worden