top of page
Bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn meestal op de eerste vrijdag van de maanden september tot en met april en vinden plaats op wisselende locaties (zie bij het dag-programma). De avonden duren van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Het volledige adres van de (tijdelijke) locatie is te vinden op locatie pagina.

Agenda

20-1-2024

zaterdag

Algemene Ledenvergadering WFW

De agenda wordt aan de leden verstuurd.

Tijdstip: 11:00-14:30

Locatie: de Doelem, Renkum, Cultuurzaal

2-2-2024

vrijdag

Lezing van Eric Mulder "Eric of het klein fossielenkabinet, soortenrijkdom 
in de dino-tijd"

De Mara-rivier, stromend door Kenia en Tanzania, is beroemd vanwege het feit dat elk jaar enorme kuddes van wildebeesten (gnoes) dit water op hun trektocht oversteken. Vrijwel iedereen kent wel de natuurdocumentaires, waarbij er krokodillen liggen te wachten, om zich te goed te doen aan een feestmaal. Van de gnoes die de overtocht niet overleven, komen de meeste echter om door verdrinking. Hun kadavers verzamelen zich in de bochten van de rivier, waar het water minder snel stroomt: een enorme berg rottend vlees, een rijk gedekte tafel voor gieren en maraboes. De skeletten van de gnoes worden de fossielen van de toekomst. Van de aaseters zal nooit iets worden teruggevonden. De vogels zijn immers gevlogen.  Met dit beeld voor ogen, kunnen we begrijpen, dat beroemde vindplaatsen, zoals in Noord-Amerika en China, waar veel dinosauriërs vandaan konen, een vertekend beeld geven van de dierenwereld in de oertijd. Ook al is er veel, fossielen zijn en blijven een toevalstreffer. Hoe zit het bijvoorbeeld met soorten, die ver weg van het water hebben geleefd? 

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

1-03-2024

vrijdag

Lezing van Bertus op den Dries "Fossielen uit de Boulonnais"

In 2002 ontmoette Bertus op een camping in Normandië een man, ene Rudy, die enthousiast vertelde over zijn vader Louis die bij de Cap blanc nez fossielen zocht. Toen Bertus met vrouw en en jongste dochter in 2004 daar inderdaad fossielen had gevonden ontmoette hij ook Louis en Rudy weer. Zo is het eigenlijk begonnen en had het virus hem te pakken. Sindsdien gaat Bertus elk jaar zo’n drie a vier keer naar het gebied, vaak in gezelschap van 
Louis en zijn vriend Victor Strijbos, bekend van al diens artikelen over Cap blanc nez, te vinden op onze website. Bertus heeft inmiddels een mooie verzameling aangelegd. Hij zal ons daarover vertellen en ook het een en ander meene
men. Dit zal tevens een mooie voorbereiding zijn op onze excursie van 16 en 17 maart naar de Boulonnais. 

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

05-04-2024

vrijdag

Lezing van Hans Steur "fossiel (on)gedierte"

Tussen de planten op het land en in het zoete water krioelde het vroeger (net als nu) van de beestjes. Toch zijn fossielen van dit (on)gedierte buitengewoon zeldzaam. Ernaar zoeken heeft meestal weinig zin: je moet ze toevallig tegenkomen. Deze lezing gaat over miljoenpoten, kreeftjes, spinnen, degenkrabjes, schorpioenen, insecten en andere diertjes die in een ver verleden gefossiliseerd en in de laatste 100 jaar gevonden zijn. Ik heb zoveel mogelijk eigen vondsten alsmede fossielen van bevriende verzamelaars in deze lezing verwerkt. De tijd die bestreken wordt is gelijk aan de tijd dat er landplanten zijn, namelijk vanaf het Siluur tot heden.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

6-09-2024

vrijdag

Lezing van Jose Aker "De slak, een survivor".

Gastropoda, buikpotigen, zijn ontstaan in het Cambrium en leven voort tot op de dag van vandaag. Ze komen voor in elke geologische tijdschaal en zijn niet uitgestorven aan het eind van het krijt, zoals bijvoorbeeld de ammonieten. Dat betekent dat ze overal ter wereld te vinden zijn en maakt het leuk om ze te verzamelen. Bijkomend voordeel voor de verzamelaar is dat ze nooit veel groter geworden zijn dan zo’n centimeter of tien, uitgezonderd de Campanile giganteum uit Fleury. In deze lezing zal José een aantal slakkenvindplaatsen in Europa bespreken en natuurlijk veel afbeeldingen van de eigen vondsten door de jaren heen laten zien. Ook neemt ze een aantal bijzondere exemplaren mee. Neem vooral ook eigen mooie slakken mee voor het kijken en vergelijken.


Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: deDoelum, Renkum

4-10-2024

vrijdag

Lezing door Jimmy de Rooij "De Triceratops, veldwerk, onderzoek en het op zetten in het museum"

Dino-onderzoeker Jimmy de Rooij is meerdere malen naar Wyoming gereisd om voor Naturalis skeletten van de Triceratops op te graven. Op één locatie vonden ze wel vijf skeletten. Na aankomst in Leiden heeft Jimmy zich bezig gehouden met onderzoek naar de samenstelling van het botweefsel en het glazuur van hun tanden. In deze lezing neemt hij ons mee in de opgraving van deze dieren, het schoonmaken van de botten, het onderzoek 
naar botten en tanden, en het opzetten van de skeletten voor de tentoonstelling. Mei jongstleden is Jimmy gepromoveerd op de Triceratops. We zijn blij dat hij voor een lezing naar Renkum komt.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

1-11-2024

vrijdag

Lezing door Paul Hille "Evolutie van insecten en aanverwante arthropoden"

Paul is een geliefd spreker van onze club. We zijn blij dat hij weer eens bij ons langs komt voor een lezing. Deze lezing gaat over de evolutie van insecten en aanverwante arthropoden zoals spinnen en miljoenpoten. Vanaf het begin van het Devoon zijn insecten al duidelijk aanwezig en ook zeer herkenbaar als insecten. Dat weten we door vondsten van fossielen. Hun voorouders waren er uiteraard al eerder. In het Carboon konden insecten heel groot worden denk aan de reuzenlibelle Meganeura met een vleugelspanwijdte van 75 cm. 
Een paar honderd miljoen jaar later ontstonden er ook sociale insecten en door vondsten in onder andere barnsteen (fossiele hars) kan men ze van alle kanten bekijken en bestuderen, waarbij oorspronkelijke kleurpatronen zijn vastgelegd in het fossiel en soms ook gedrag op het moment van overlijden van het insect. Momenteel vormen insecten verreweg het grootste deel van het aantal bekende diersoorten op aarde, een positie die ze in het verre verleden hebben weten te veroveren. Zaken die ook nog aan de orde komen in de lezing zijn onder andere de bouw van insecten, hun gedrag en rol, metamorfose en natuurlijk ook de verschillende vormen van fossilisatie die we van insecten kennen. Er zal door Paul Hille literatuur meegenomen worden evenals een aantal fossielen ter illustratie. 

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

6-12-2024

vrijdag

Lezing door Nico Taveerne "De geschiedenis van de paleontologie"

​In dit verhaal word je meegenomen op een reis door de tijd. En nu niet eens met de evolutie van een bepaalde diergroep is uitgangspunt. Fossielen werden al in de oudheid, net als nu, gewaardeerd om hun schoonheid. En net als wij nu nog steeds doen, proberen mensen al 
heel lang de betekenis, en de vorming, van deze prachtige objecten te doorgronden. In vrijwel elke moderne verzameling die wij thuis hebben zitten fossielen die historisch gezien een bijzondere betekenis hebben, of waar een bijzonder verhaal achter steekt. Zo ook de stenen die in Wimereux gevonden werden en in de App groep langskwamen. Stenen die in 
1677 voor het eerst beschreven werden door Dr. Robert Plot, .... Meer in nieuwsbrief

Verkiezing "Fossiel van het jaar 2024".

Een uitnodiging aan alle WFW-leden om deze avond deel te nemen aan de: "Fossiel van het jaar 2024" verkiezing. Wij hopen en rekenen op een grote deelname. De winnaar krijgt naast de "eer" een wisselbeker en een waardebon voor de Bodemschat.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

Excursies en andere activiteiten zijn te vinden op de activiteiten pagina.

Voor WFW-leden zijn oude lezingen soms nog na te zien

bottom of page