Bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn meestal op de eerste vrijdag van de maanden september tot en met april en vinden plaats in 'Ons Huis', Harnjesweg 84 te Wageningen. De avonden duren van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Het adres van de (tijdelijke) lokatie is te vinden op lokatie pagina.

Agenda

0x-01-2022

vrijdag

Vanwege Corona geen bijeenkomst

04-02-2022

vrijdag

Lezingen van Sjoerd Wendelaar met "Fossiele verrassingen in Barnsteen"

Barnsteen ontstaat door fossilisatie van harsen van coniferen, zoals dennen en araucaria’s. Regelmatig worden in het barnsteen insecten en andere kleine dieren, evenals plantenresten, aangetroffen, die mee zijn gefossiliseerd. Barnsteen zorgt voor een unieke preservatie doordat de organismen veelal levend en onbeschadigd worden ingesloten, waarbij ook kleinste  details nagenoeg onveranderd bewaard blijven. Tot het einde van de twintigste eeuw waren barnsteen vondsten zelden ouder dan het Eoceen (ongeveer 50 miljoen jaar geleden) en grotendeels afkomstig uit het Oostzee-gebied. De afgelopen jaren zijn er elders bijzondere fossiele vondsten gedaan in barnsteen afkomstig uit het Krijt (101 miljoen jaar oud), waardoor met name onze kennis van de leefwereld van de dinosaurussen flink is vergroot. En sinds kort zijn de eerste barnsteenfossielen uit het Trias gevonden!

Lokatie: Waarschijnlijk online

04-03-2022

vrijdag

Paul Selten en Nivo Tavrene: Fossielen uit Damery 
Het eerste deel van de avond beginnen we met een film van Paul die hij gemaakt heeft tijdens zijn zoektochten in het Bekken van Parijs (omgeving van Damery). 
Het tweede deel van de avond geeft Nico een overzicht van de methodes die je kunt gebruiken om zoveel mogelijk fossielen, in zo goed mogelijke bewaar toestand, uit het materiaal te isoleren (Eoceen / Lutétien, 48 miljoen jaar oud). Maar ook op welke manier je de beste foto’s kunt maken van je (micro) fossielen.

Locatie: Bennekom

01-04-2022

vrijdag

Lezing van Hans Steur "Over Nautilussen en Ammonieten"

Wetenswaardigheden over deze cephalopoden, zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van ammonieten en nautilussen uit onze eigen verzameling. Vóór mijn specialisatie op planten, hebben we op vele vindplaatsen heel wat van deze interessante fossielen verzameld. Ik hoop in deze lezing een redelijk compleet en wellicht inspirerend beeld te geven van deze dieren. 

Locatie: Bennekom

06-05-2022

vrijdag

?

03-06-2022

vrijdag

?

Excursies en andere activiteiten zijn te vinden op de activiteiten pagina.

Let op:

Momenteel zijn ivm Corona bijeenkomsten en andere activiteiten onzeker.