top of page
Bijeenkomsten

Bijeenkomsten zijn meestal op de eerste vrijdag van de maanden september tot en met april en vinden plaats op wisselende locaties (zie bij het dag-programma). De avonden duren van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Het volledige adres van de (tijdelijke) locatie is te vinden op locatie pagina.

Agenda

21-1-2023

zaterdag

Algemene Ledenvergadering WFW

De agenda wordt aan de leden verstuurd.

Tijdstip: 10:30-14:30

Locatie: de Doelem, Renkum, Cultuurzaal

3-2-2023

vrijdag

Lezing van Hans Steur "Over Nautilussen en Ammonieten"

Wetenswaardigheden over deze cephalopoden, zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van ammonieten en nautilussen uit onze eigen verzameling. Vóór mijn specialisatie op planten, hebben we op vele vindplaatsen heel wat van deze interessante fossielen verzameld. Ik hoop in deze lezing een redelijk compleet en wellicht inspirerend beeld te geven van deze dieren.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

3-03-2023

vrijdag

Lezing van Nico Taveerne "Het fossielrijke klif van Auberville"

Deze lezing geeft een overzicht van de enorme rijkdom aan fossielen die we tijdens een 
excursie in april 2022 gevonden hebben. Het klif is zeer instabiel, dus liggen onder aan het 
klif, op het strand, de fossielen uit de verschillende lagen een beetje door elkaar. Maar 
door goed naar het moeder gesteente te kijken is het heel goed mogelijk om te bepalen 
uit welke lagen de fossielen komen. Dus ook veel aandacht voor de geologie van dit 
gebied. De geologische ouderdom van het gebied is Jura, het boven Callovien en het 
Oxfordien. Verder een heel klein stukje boven Krijt. In die tijd was de zee rijk aan 
verschillende diergroepen, en vrijwel alles hebben we er gevonden. Sponzen, koralen, 
wormen, veel mollusken natuurlijk, zee-egels, en mosdiertjes. Daartussen vonden we 
allerlei biologische bijzonderheden die in dit verhaal aan de orde komen.

Tijdstip: 19:30-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

14-04-2023

vrijdag

Lezing van Cathrien van de Ree "Sponzen uit het Krijt van de Loire"
7 mei 2022 – Noyant, Carrière Huet. Het zonlicht op de kalk van de storthoop doet bijna pijn aan je ogen. Eerst een beetje rondlopen; een beetje porren met de hamer. Tja, sponzen…  
Toch maar een plastic zak vol verzameld. Op de storthoop ernaast trouwens ook bryozoa, 
pecten, wat kleine koraaltjes.  De sponzen zijn geen kandidaten voor de vitrinekast en ze vormen een rare afdeling van het dierenrijk, maar ze zijn beslist wel een verhaal waard! 

let op: ivm goede vrijdag is de bijeenkomst een week later dan normaal!

Tijdstip: 19:30-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

1-09-2023

vrijdag

Lezing door Hidde Bakker "Evolutie van de Walvis"

Deze lezing neemt Hidde ons mee in een diepe duik in de evolutie van de walvissen. Vanaf hun nederige begin, ver bij ons vandaan, tot aan hun wereldwijde verspreiding die ze vandaag de dag nog steeds weten te handhaven. Daarbij zullen we ook steeds terug keren naar fossielen uit onze omgeving en hoe deze bijdragen aan een steeds completer wordend beeld van een reis die 49 miljoenjaar geleden begon. En misschien nog wel veel eerder…
Kleine veiling. In de pauze is er voor de aanwezigen een kleine veiling (briefje met bod) waarbij je een "Mammoet kies van de Doggersbank", met dank aan Nico Taverne, kunt winnen.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: deDoelum, Renkum

6-10-2023

vrijdag

Lezing "Laat-Mioceen megameer regressies in Eurazië" door Wout Krijgsman
Het grootste megameer in het geologische record vormde zich in Eurazië tijdens het late Mioceen, toen de epicontinentale Paratethyszee tektonisch gevangen raakte en losgekoppeld raakte van de wereldwijde oceaan. Het megameer werd gekenmerkt door verschillende episodes van hydrologische instabiliteit en gedeeltelijke uitdroging, maar de chronologie, omvang en effecten van deze paleomilieucrises zijn slecht bekend. Onze geïntegreerde stratigrafische studie toont aan dat de belangrijkste uitdrogingsepisoden plaatsvonden tussen 9,75 en 7,65 miljoen jaar geleden. We identificeren vier grote regressies die correleren met verdrogingsgebeurtenissen, vegetatieveranderingen en faunale omzetten in grote delen van Europa. Onze paleogeografische reconstructies onthullen dat de Paratethys diepgaand werd getransformeerd tijdens regressie-episodes, waarbij ~ 1/3 van het watervolume en ~ 70% van het oppervlak verloren ging tijdens de meest extreme gebeurtenissen. Het resterende water werd opgeslagen in een centraal zoutmeer en perifere ontzilte bekkens, terwijl uitgestrekte regio’s (tot 1,75 miljoen km2) opkomend land werden, geschikt voor de ontwikkeling van bossteppelandschappen. De gedeeltelijke megameerverdroging komt overeen met klimaat-, voedselweb- en landschapsveranderingen in heel Eurazië, hoewel de exacte triggers en mechanismen nog moeten worden opgelost. In deze presentatie zal Wout ingaan op de geboorte, midlifecrises en de dood van deze grote watermassa en deze in een bredere (mediterrane) context plaatsen.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

3-11-2023

vrijdag

Lezing/bijeenkomst "biostratigrafie en gids fossielen, deel 1" door Nico Taverne
De lezing is de eerste in een serie van twee lezingen waaraan we allemaal actief kunnen deelnemen, georganiseerd door Nico  Taverne.

Bio stratigrafie: vindplaatsen en de fossielen 

Dit worden twee avonden die in het teken staan van bio-stratigrafie. Bio-stratigrafie betekent dat je kijkt naar de gelaagdheid van een gesteente pakket en de daarbij horende verdeling van fossielen. Het worden weer een paar doe avonden zoals we dat ook vorig jaar met het Damery materiaal gezien hebben. Ging het daar nog om het uitpluizen van een zakje zand, nu gaan we veel breder kijken. 


Je kunt op twee manieren deelnemen aan deze activiteit.
•    De eerste mogelijkheid is om gewoon naar de lezing te luisteren, die ook nu weer veel informatie bevat over vindplaatsen en de biologie van de gevonden fossielen. 
•    De tweede manier van deelnemen aan deze activiteit kost je wat meer tijd. Je krijgt van 3 vindplaatsen een collectie aan fossielen en (moeder)gesteentes. In de eerste lezing krijg je informatie over het materiaal. Maar als je thuis naar de fossielen kijkt zijn er altijd vraagtekens, dingen die je niet duidelijk weet. Maar gaandeweg zal blijken dat als je met het materiaal aan de gang gaat dat er meer te ontdekken is, dat je soms voor de hand liggende dingen over het hoofd ziet. Het materiaal is zo gekozen dat er in principe geen voorkennis nodig is. Iedereen kan mee doen.
Maar dat betekent wel dat als je mee wilt doe, dat ik dat wel op tijd moeten weten om voldoende pakketten met fossielen en gesteente monsters samen te stellen. Materiaal overigens dat je achteraf gewoon mag houden. Wil je mee doen, stuur dan voor 1 oktober een mailtje naar nicotaverne@gmail.com dat je mee wilt doen aan de activiteit bio stratigrafie en dat je een fossielen / gesteente pakket wilt hebben.

De tweede avond gaan we de informatie nog eens door, en kijken we wat de deelnemers hebben kunnen vinden in het materiaal, en of we met elkaar wat wijzer geworden zijn.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

1-12-2023

vrijdag

Lezing/bijeenkomst "biostratigrafie en gids fossielen, deel 2" door Nico Taverne
Dit is de tweede lezing waarbij de leden hun (geprepareerde en gedetermineerde) materiaal weer meenemen, waarna we in groepjes onder leiding van Nico de fossielen gaan beoordelen. Nico geeft ook een lezing met mooie plaatjes met de juiste determinatie kenmerken, legt uit wat een zgn holotype is, en gaat ook uitgebreid in op wat bio-variatie is. Dit met voorbeelden van de variatie in nu levende soorten. Aan het eind van de avond neemt iedereen zijn spulletjes weer mee naar huis, is een aantal leuke fossielen rijker en hopelijk een heel stuk wijzer.

Zie vedrer ook de tekst bij 3 november.
Verkiezing "Fossiel van het jaar 2023".

Een uitnodiging aan alle WFW-leden om deze avond deel te nemen aan de: "Fossiel van het jaar 2023" verkiezing. Wij hopen en rekenen op een grote deelname. De winnaar krijgt naast de "eer" een wisselbeker en een €20,- waardebon voor de Bodemschat.

Tijdstip: 20:00-22:00

Locatie: de Doelum, Renkum

Excursies en andere activiteiten zijn te vinden op de activiteiten pagina.

Voor WFW-leden zijn oude lezingen soms nog na te zien

bottom of page