top of page

Privacyverklaring

Versie 19-3-2022

In onderstaande deelt de WFW mee welke maatregelen de WFW in verband met de ”Algemene Verordening Gegevensbescherming” (Verordening van het Europese Parlement en de Raad nr 2016/679 van 27 april 2016) (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd hebben getroffen, of zullen gaan treffen om uw privacy te waarborgen en uw gegevens te beschermen, en hoe en waarvoor de WFW uw gegevens gebruikt. De punten van het privacy beleid van de WFW zijn:

  • De WFW bewaart de ledengegevens (Ledenadministratie) in een Excel database op een beveiligde omgeving. Hiervan worden back-ups gemaakt op een andere beveiligde locatie. De gegevens uit de ledenadministratie worden nooit verstrekt aan derden zonder toestemming (behalve wanneer daar een wettelijke plicht voor bestaat).

  • De Ledenadministratie bevat gegevens van u als lid.

  • Dit zijn Naam, Adres, Woonplaats, Email, telefoonnummer(s), gebruik van portret, contributiegegevens, aanvangsmoment lidmaatschap WFW en zijn beoordeeld als gegevens met een laag privacy risico. Leden hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens die de WFW beheert.

  • De ledenadministrator verstrekt per gelegenheid aan (bestuurs)leden een ledenlijst, te gebruiken voor innen van contributie, een evenement van de WFW, de Algemene Leden Vergadering, excursies, het versturen van een nieuwsbrief en/of rondschrijven. Onderaan iedere nieuwsbrief/rondschrijven vindt u een link waarmee u zich kunt uitschrijven van de nieuwsbrief/rondschrijven. De WFW houdt een register bij van de hierboven genoemde verwerkingsactiviteiten.

  • De WFW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. De WFW verwerkt ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

Bij gebruik van de website wordt gevraagd om cookies te accepteren. Onze site is gehost op het Wix.com platform. De verzonden data kan worden opgeslagen op Wix.com’s data storage, databases en de Wix.com applicaties. Deze data wordt opgeslagen op beveiligde servers achter een firewall. De beheerder van de website doet voor zover de WFW bekend niets met de door u verstuurde data, en de WFW zeker niet. Voor door u verstuurde berichten en emails is bovenstaande van toepassing.

Buiten deze gegevens bescherming zijn er ook aangescherpte regels voor portretgebruik, zoals bij foto’s / films van evenementen (bv de fossielenbeurs in Ede) waarop personen herkenbaar voorkomen. Dat geldt vooral voor het gebruik op social media en websites. De WFW vraagt hierbij aan alle leden of zij gebruik mag maken van zijn / haar portret. Uw reactie is alleen nodig bij een negatief antwoord. Voor nieuwe leden zal bij inschrijving specifiek toestemming voor portretgebruik gevraagd worden. Iedereen heeft daarna nog het recht om z´n keus te wijzigen en het recht tot verwijdering van reeds gepubliceerde foto’s / films.
 

bottom of page