Bestuur

Voorzitter:                Ed van der Wal

Penningmeester:     Rob Mooij

Secretaris:               Paul Selten

Algemeen:               Dick Kuiper

Excursies

Kort:                        Dick Kuiper, Rob Mooij

Lang:                      Paul Selten, Ed van der Wal

Media

Nieuwsbrief:             Jose Aker

Website:                   Ed van der Wal

Lezingen:                 Dick Kuiper, Paul Selten

Bibliotheek:              Rob Mooij

Dick kuiper
Rob Mooij
Paul Selten
Jose Aker
Ed van der Wal