top of page
grindgroeve fossielen versteend

Werkgroep Fossielen regio Wageningen

Wie zijn wij
Het begon allemaal met een oproep in de krant van 21-9-1979. De eerste bijeenkomst 
was op 10 november. De uitnodiging was voorzien van een mooie route beschrijving. 
De Werkgroep Fossielen regio Wageningen werd opgericht toen een groep individuen besloot om van hun gedeelde belangen een officiële Geologie club te maken. Na een paar snelle ontmoetingen waren we op weg om iets buitengewoons te creëren. In 1989 is het 10 jarig jubileum gevierd, wat ook met de nodigde publiciteit gepaard ging. In 2006 werd de  Werkgroep Fossielen regio Wageningen officieel omgezet tot een vereniging. 
Met de tijd zijn we uitgegroeid tot een serieuze en volwassen organisatie, waardoor we onze interesses naar een hoger niveau kunnen tillen. Wanneer je besluit om je bij ons aan te sluiten, krijg je toegang tot verschillende evenementen en, nog belangrijker, tot een community van mensen die net zo gepassioneerd is als jij. Er is ook een nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden van de lopende zaken en ontwikkelingen.
Bekijk eens de introductiefilm over de WFW op de film pagina

Afdeling Nederlandse Geologische Vereniging
De werkgroep is een vereniging die zich bezig houdt met paleontologie in de ruimste zin van het woord. Sinds het voorjaar van 2016 zijn we als afdeling aangesloten bij de Nederlandse Geologisch Vereniging (in 2024 is deze opgegaan in de Landelijke vereniging Geologische Activiteiten, de LVGA). Onze leden zijn amateurs met uiteenlopende belangstelling, die in hun vrije tijd graag fossielen verzamelen en die daar iets mee willen doen: uitprepareren, op naam brengen, achtergronden leren kennen, tentoonstellen, enz. Middels een maandelijkse clubavond en regelmatig op pad voor een zoekexcursie wordt hieraan invulling gegeven. Kijk hier voor het volledige programma.

Fossielenbeurs
Samen met de Paleobiologische kring en Fossiel.net organiseerden wij van 2015 tm 2023 een internationale fossielenbeurs Paleotime.nl. 

Lidmaatschap
Lees meer over het lidmaatschap. De jaarcontributie is afhankelijk van de situatie en of er meer personen lid willen worden die woonachtig zijn op hetzelfde adres. Kinderen tot 18 jaar kunnen als introducé mee. Wilt u eerst een indruk van ons krijgen, kom gerust langs op één van de clubavonden (zie Ons Programma of Bijeenkomsten) voor een nadere kennismaking.

Praktische informatie
Locatie clubavonden/lezingen: Locatie
Bankrekening:  SNS bank rekeningnummer NL56 SNSB 094.83.33.618
                          ten name van Werkgroep Fossielen Wageningen
Kamer van koophandel nummer (KvK):                 09160227
Samenstelling bestuur: Bestuur
Neem contact op: Contactformulier

bottom of page