top of page

Opgeven voor een Excursie 

Inschrijven voor excursies gaat via de activiteiten pagina (klik op de excursie en klik dan aan Ik Doe Mee). Op deze wijze krijg je ook automatisch een bevestiging en een herinnering voorafgaande aan de excursie.

Bij de inschrijving is onderstaande verklaring van kracht. Voor nieuwe zoekers is een rugzak met veilig gereedschap beschikbaar. Let altijd op je eigen en andermans veiligheid.

Afhankelijk van de (duur van de) excursie kan het zijn dat een voorschot gevraagd wordt. De kosten van hotel en reis zijn voor jezelf. Bij inschrijving kan je aangeven of iemand mee kan rijden en of je een hotelkamer wil delen. Wanneer er kosten worden gemaakt bij het organiseren van een excursie, bijvoorbeeld door het doen van een vooronderzoek/excursie, worden de kosten daarvan over de zoekende deelnemers van de excursie verdeeld. Daarbij worden de kinderen die zoeken voor slechts de helft meegeteld. De details komen voor diegene die zich hebben ingeschreven. In verband met verzekeringen moet iemand die mee gaat op excursie ook LVGA lid zijn.

VERKLARING VAN AKKOORD BEVINDEN

De verzender van dit formulier is zich er van bewust dat WFW alleen zorgt voor de lokale afstemmingen. De deelname aan de excursie gebeurt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico.

De vereniging WERKGROEP FOSSIELEN WAGENINGEN kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden tot vergoeding van schade verband houdend met deelname aan het bezoek .

Ondergetekende verklaart verder kennis genomen te hebben van het Algemene Excursie Reglement van de vereniging WERKGROEP FOSSIELEN WAGENINGEN en voorwaarden voor deelname aan de excursie.

Bekijk het excursiereglement wat hier is te lezen of hier is te downloaden(alleen voor leden).

bottom of page