Excursie ?

Komt later

Inschrijven gaat via de activiteiten pagina (klik op de excursie en klik dan aan Ik Doe Mee). Op deze wijze krijg je ook automatisch een bevestiging en een herinnering voorafgaande aan de excursie.

Bij de inschrijving is onderstaande verklaring van kracht.

De details komen voor diegene die zich hebben ingeschreven. 


Organisatie ............

Excursie ?

De details komen voor diegene die zich hebben ingeschreven. 


Organisatie ........

VERKLARING VAN AKKOORD BEVINDEN

De verzender van dit formulier is zich er van bewust dat WFW alleen zorgt voor de lokale afstemmingen. De deelname aan de excursie gebeurt volledig op basis van eigen verantwoordelijkheid en risico.

De vereniging WERKGROEP FOSSIELEN WAGENINGEN kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden tot vergoeding van schade verband houdend met deelname aan het bezoek .

Ondergetekende verklaart verder kennis genomen te hebben van het Algemene Excursie Reglement van de vereniging WERKGROEP FOSSIELEN WAGENINGEN en voorwaarden voor deelname aan de excursie.

Bekijk het excursiereglement wat hier is te lezen of hier is te downloaden(alleen voor leden).