top of page

Title:

The saber-toothed cat of the North sea

Writer:

Mol, Dick

ISBN:

9789078707042

Location:

prive collectie

as private, at:

anne kool

Description:

Year:

Type:

alne

Language:

2008

Engels

De auteurs bespreken de Noordzeebodem als een rijke bron van fossiele zoogdierresten uit het Pleistoceen (ijstijd). Daarnaast geven ze een zeer nauwkeurig verslag van de onderfamilie van de sabeltandkatten en een fascinerende discussie over hun evolutie in verschillende habitats, waaronder het ooit droge Noordzeelandschap. Ze gaan ook dieper in op de jachttechnieken van de sabeltand en richten zich op prooien zoals wolharige mammoeten, wolharige neushoorns en steppenbizons.

Keywords:

mammoet noordzee neushoorn sabeltand

The saber-toothed cat of the North sea

If you would like to borrow this book (for WFW members only), please send a message:

I would like to borrow....

bottom of page