top of page

Title:

Doggerland, verdwenen wereld in de Noordzee

Writer:

Amkreuts, luc

ISBN:

9789464260526

Location:

prive collectie

as private, at:

anne kool

Description:

Year:

Type:

alne

Language:

2021

Nederlands

over de Noordzee die tijdens de ijstijd drooggevallen was, waardoor er leven was van mens (neanderthaler) en diverse dieren zoals wolharige mammoet en neushoorn. Doordat zand uit de Noordzee gebruikt wordt om stranden op te hogen, is het mogelijk veel fossiele botten te vinden.

Keywords:

Doggerland noordzee ijstijd

Doggerland, verdwenen wereld in de Noordzee

If you would like to borrow this book (for WFW members only), please send a message:

I would like to borrow....

bottom of page